Obeležavanje Objekata

CDA je agencija za realizaciju najsavremenijih dizajnerskih rešenja iz oblasti obeležavanja objekata - stambenih naselja, poslovnih objekata, tržnih centara i hotela.

Mi smo eksperti spoljnog i unutrašnjeg obeležavanja objekata! Naš posao je da dizajniramo, izradimo i postavimo elemente vizuelnih komunikacionih sistema, koji korisniku olakšavaju navigaciju i korišćenje svih sadržaja koji su mu ponuđeni na području celokupnog objekta. Mi pristupamo analizi, planiranju i projektovanju sistema obeležavanja i svih elemenata koji ga čine, u zavisnosti od namene i sadržaja objekta. Od uputstava i putokaza do brojeva hotelskih soba. Od racionalnog BOH sistema do ekskluzivnog kompleksa FOH.

Mi pružamo mogućnost izrade Grafičke Knjige Standarda, kako bi se u svim detaljima standardizovao brending, od dizajna logoa do svih oblika njegove primene u različitim sadržajima i u jedinstvenom stilu arhitektonskog prostora.

Mi izrađujemo radioničke projekte i pristupamo proizvodnji i montaži na objektu pod strogom kontrolom i nadzorom. Od vrste izabranih materijala i tehnološkog nivoa, mi sarađujemo sa razlišitim podizvođačima, dajući im detaljne proizvodne projekte i vršeći stalni nadzor nad proizvodnjom.CDA pruža najbolja, najsavremenija i najraznovrsnija rešenja za vaše potrebe, po najpovoljnijim cenama na tržištu.

Mi stvaramo buduću tradiciju!
Umetnost inovativnog i racionalnog. Lepotu enterijera i intuitivnog dizajna.

Spoljašnje obeležavanje

slika

Za spoljašnje obeležavanje koristimo standardne grafičke pristupe i materijale.Spoljni svetleći natpisi i svetleće reklame.Spoljni putokazi,turistička signalizacija, bilbordi, totemi, piloni, grafiti. Pored toga vršimo izradu jarbola sa zastavama, vlasničke table, natpisa na kanopama, folije na staklenim površinama kao i izradu fasadnih natpisa.Takođe vršimo izradu svih projekata za podnošenje zahteva i za dobijanje dozvola za postavljanje.

Unutrašnje obeležavanje

Direkcione table, recepcije, spratne table, oznake tehničkih prostorija. izrađujemo (BOH) oznake svih prostorija sa sadržajima kao što su konferencijske sale, učionice, barovi, restorani, fitnes i spa centri sa saunom i parnim kupatilima, bazeni, đakuziji, terapijske sobe, prostori za masaže, solarijumi itd. Izrađujemo evakuacione planove koji su obavezan i nezaobilazni element svakog obeležavanja javnog prostora.

Digitalno obeležavanje

slika

Digitalno obeležavanje, koje postaje standard u tržnim centrima kao i u hotelima , deo je naše ponude i to kako pasivne tako i aktivne i interaktivne komunikacije.(Digital Totem, Advertaising Totem, Info Touch Totem i drugo).

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    LinkedIn